Etický kodex

Při všech svých činnostech se vždy bezpodmínečně řídím dodržováním následujících zásad: