Jak pracuji při prodeji nemovitosti

1. Příprava nemovitost k prodeji (podle potřeby)

    • vyklizení, drobné opravy, vymalování a generální úklid celé nemovitosti

    • Home Staging, naaranžování a případného doplnění vhodných bytových doplňků

    • zajištění PENB (energetický štítek budovy), pokud není k dispozici 

    • zajištění pasportu stavby, pokud není k dispozici projektová dokumentace 

2. Příprava profesionální prezentace nemovitosti

    • profesionální fotografie nemovitosti a okolí, včetně leteckých záběrů z dronu

    • profesionální videoprohlídka nemovitosti a okolí, včetně leteckých záběrů z dronu

    • virtuální prohlídka nemovitosti - kompletní 3D scan celé nemovitosti (Matterport)

    • 3D vizualizace půdorysů, příp. i zařízení místností

    • prodejní web nemovitosti (viz např. Byt Šumperk)

3. Aktivní propagace nemovitosti

    • přímé oslovení evidovaných poptávajících zájemců z vytipovaných cílových skupin 

    • on-line prezentace (placená inzerce na hlavních realitních serverech, vlastní web nemovitosti, placené reklamní kampaně na sociálních sítích, apod.) 

    • off-line prezentace (prodejní plachta na nemovitosti, využití reklamních ploch v okolí, dopisy do vytipovaných poštovních schránek v okolí, apod.) 

    • průběžné vyhodnocení zájmu a případná aktualizace obchodní strategie 

4. Uzavření obchodu

    • prověření zájemců (vážnost zájmu, solidnost, solventnost, vyloučení "diváků", "tipařů" apod.) 

    • absolvování prohlídek s vážnými zájemci a předání všech potřebných informací 

    • vedení obchodních jednání se zájemci v rámci podmínek, předem stanovených prodávajícím 

    • předání informací o jednotlivých zájemcích prodávajícímu a konzultace výběru kupce 

    • v případě více vážných zájemců výběr nejvyšší nabídky formou neveřejné elektronické aukce 

    • příprava a podpis rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy vybraným kupujícím 

    • v případě potřeby zajištění financování pro kupujícího prostřednictvím finančních partnerů 

    • příprava potřebných smluv a návrhu na vklad do KN smluvním advokátem (příp. jiným dle domluvy) 

    • konzultace návrhu daných dokumentů, zapracování jejich připomínek a následný podpis 

    • zajištění advokátní úschovy kupujícím uhrazené kupní ceny u vybraného advokáta 

    • zajištění případného doplacení Vaší hypotéky z peněz kupujícího a výmaz zástavního práva  banky z KN 

    • podání návrhu na vklad nového vlastníka do KN včetně všech případných dalších jednání se všemi úřady až po úspěšný zápis změny vlastníka do KN 

    • vyplacení zůstatku kupní ceny z advokátní úschovy na Vámi určený bankovní účet (účty). 

    • předání nemovitosti novému vlastníkovi formou úředního předávacího protokolu, který zabrání případným neoprávněným reklamacím 

5. Poprodejní servis

    • zajištění přepisu všech souvisejících smluv a plateb (energie, vodné, stočné, internet, apod.)

    • bezplatné finanční, investiční a daňové poradenství pro Vás od mých partnerských finančních poradců

    • bezplatné zpracování Přiznání k dani z nemovitostí pro prodávajícího i kupujícího


Bod číslo 1. je na domluvě podle potřeby, veškeré ostatní uvedené kroky automaticky zajistím kompletně já ve své režii. Vy jako prodávající neplatíte nic, a to ani kdyby se nemovitost vůbec neprodala. Moje předem dohodnutá provize je hrazena až po podpisu kupní smlouvy (příp. smlouvy o smlouvě budoucí) z peněz, složených kupujícím jako rezervační záloha.